Skip to main content

Hona hemen zuzenean edota zeharka Ibilaldia ospatzearekin batera landu nahiko genituzkeen helburuak:

Euskal Kultura

Euskal kulturan oinarritutako hezkuntza eskaintza indartzea.

Ongizatea

Ikasleen ongizate emozionala erdigunean jartzea.

Hezkuntza

Hezkuntza eraldatzaile eta berritzailea bultzatzea.

Ikastola

Ikastolaren irudia gure zonaldean finkatzea.

Kooperatiba

Proiektu kooperatiboa sendotzea.

Finantziazioa

Ikastolako espazioen eraldaketa proiektuaren finantziazioa diru baliabidez hornitzea.

Herritartasuna

Herriko talde eragileekin harremanak sendotzea.

Inklusibitatea

Inklusibitatea kontutan hartuta jaia diseinatzea.

Zehar lerroak

Euskara

Beronen sustapena bultzatzea.

Parekidetasuna/hezkidetza

Sexu eta generoari lotutako rolak gainditzea.

Jasangarritasuna

Antolatzen ditugun ekintza guztietan ikuspuntu hau garatzea. Garraio publikoaren nagusitasuna (metroa, tranbia, trena, autobusa...) eta naturan txertaketa.

Partaidetza

Ikastola komunitate osoarena eta herriko eragile guztiena.

Inklusioa

Behar ezberdinetako pertsonentzako Ibilaldia diseinatu, hau da, guztiontzako Ibilaldia garatu.

Gure bestelako baloreen sozializazioa

Bizikidetza, Euskal Herritartasunaren nortasuna, kalitate eta hobekuntza filosofia, publikotasun izaera…