Skip to main content
Irudia
ibilaldia magaletik herrire euskera erdira

Ibilaldia 2025eko logo berria sortzeko prozesua esplorazio sortzailerako
bidaia izan da, elementu enblematikoak, ikuspegi, fresko eta dinamikoarekin uztartuz.Gaur egungo diseinuaren joera abiapuntu hartuta, diseinu ireki bat sortzea izan da helburu, hainbat
aplikazio eta testuingurutara eboluzionatu eta egokitzeko gai izango
zena, nortasuna galdu gabe.

Tipografia hurbila eta irakurketa errazekoa aukeratu da, mezua zuzenean eta denentzat eskuragarri jarriz.Aitzitik, tipografia serioagoa erabili da logotipoaren zatirik instituzional eta komunikatiboenerako. 

Hautatutako elementuak eta sinbologiak arretaz aukeratu dira, erreplikagarritasun-gaitasunagatik eta esanahi sakonagatik. Eguzki izpiak eta galdakaoko mendiak forma sinpleekin islatu nahi izan dira, eta forma horiek, aldi berean, espazio bat sortzen dute erdigunean, ibilaldiaren leloarekin bat egiten duena. Ideia hori ere indartu egiten da, gezi-formek eta erdigunera jotzen baitute.“

Kolore bizien aukeraketa bizitasuna, energia eta dinamismoagogora ekartzeko egin da. Paleta kromatikoak komunitatearen aniztasuna eta alaitasuna islatzen ditu; formek, berriz, Galdakaoko mendiak eta eskualdea argitzen duten eguzkiaren izpi beroak gogorarazten dituzte.Koloreen gainjartzeak, sakontasun bisuala gehitzeaz gain, familien, Galdakaoren eta ikastolaren arteko lotura sinbolizatzen du.

Elkarrekin komunitate sendo eta batu bat osatzen dutela gogoraraztendu, kideen hazkundearekin eta garapenarekin konprometitua.

Leloa 

Magaletik herrire

Ikastolak eskaintzen duen familia giroa islatzen du magalak, eta era berean ikastola kokatuta dagoen mendi magalari ere egiten dio errreferentzia. Herrira horrekin ikastolak herriarekin duen lotura islatzen du, ikastola herrira doala ikastola herria dela.